Grupa II Wiewiórki

Liczba odwiedzających: 2537

Wychowawcy grupy:


I TYDZIEŃ - ŚWIĘTO DZIECI
 • Podawanie informacji o sobie- swojego imienia, nazwiska, określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu.
 • Określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć.
 • Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości,
 • Współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
 • Poznawanie wartości moralnych i pożądanych zachowań: doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich), np. dobra, odwagi, empatii, nie chwalenia się.
 • Poznanie dzieci innych ras, dostrzeganie podobieństw i różnic w ich wyglądzie, uświadamianie, że są dzieci innych ras, żyjące w gorszych warunkach.
 • Uczestniczenie w zabawach i konkurencjach sportowych zorganizowanych w grupie z okazji Dnia Dziecka.
 • Przygotowanie prezentu dla kolegi/ koleżanki na pocieszenie, rozbudzanie empatii, przeżywanie radości z możliwości obdarowania kogoś prezentem.
II TYDZIEŃ - MOJE PODWÓRKO
 • Nasze bezpieczeństwo na co dzień.
 • Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
 • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny), jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców, zbliżania się do nieznanych zwierząt.
 • Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
III TYDZIEŃ - ŻYĆ W ZGODZIE I PRZYJAŹNI

NASZA GRUPA. NASZE ZABAWY I ZAINTERESOWANIA:
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie. Podejmowanie wspólnych zabaw.
 • Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw.
 • Wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek.
 • Przeliczanie zabawek, określanie ich kolorów, kształtów - zabawy matematyczne.
 • Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności poprzez zabawy z muzyką, np. podczas opowieści ruchowych.

IV. TYDZIEŃ. ZBLIŻAJĄ SIĘ WAKACJE.

 • Zapoznanie ze sposobem spędzania wolnego czasu na wakacjach (bezpieczne zabawy na wakacjach).
 • Rozwijanie zmysłu dotyku, kreatywności i sprawności manualnej.
 • Wykonywanie ćwiczeń wzmacniających pamięć wzrokową, słuchową, dotykową i ruchową.
 • Nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom - sytuacjom, z jakimi się spotykają.
 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu.
 • Ćwiczenie swobody wypowiedzi na zadany temat.
 • Uświadamianie konieczności właściwego zachowania się w środowisku przyrodniczym.
 • Poznanie pracy kierowcy, motorniczego, pilota, kapitana statku.
 • Rozwijanie umiejętności tanecznych, rytmicznych i wokalnych - umuzykalnianie dzieci.