Grupa I Biedronki

Liczba odwiedzających: 2924

Wychowawcy grupy:


 • Katarzyna Wróblewska
 • Jolanta Smolińska

  Adres e-mail: biedronki@przedszkolechotomow.pl

  Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

  TYDZIEŃ I ŚWIĘTO DZIECI
  • Rozbudzanie ciekawości na temat zwyczajów dzieci z różnych kontynentów
  • Zapoznawanie z kulturą, otoczeniem i ubiorem dzieci z różnych stron świata
  • Kształtowanie tolerancji w stosunku do osób, które różnią się od nas wyglądem, kulturą i obyczajami
  • Udział w zabawach muzycznych, sportowych i innych atrakcjach w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka
  • Udział w zajęciach edukacyjnych w związku z obchodami Dnia bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń: zagrożenie dla naszego środowiska”
  • Integracja dzieci poprzez wspólną zabawę
  • Tworzenie atmosfery radości, życzliwości i współdziałania
  • Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu
  • Rozwijanie kreatywności w zakresie zastosowania materiałów plastycznych
  • Rozwijanie sprawności manualnej
  • Wdrażanie do samodzielności i porządkowania miejsca pracy
  • Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów
  • Prowadzenie ćwiczeń aparatu artykulacyjnego
  • Wdrażanie do podejmowania zgodnych, wspólnych zabaw tematycznych

  TYDZIEŃ II MOJE PODWÓRKO
  • Rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie z podwórkiem
  • Wdrażanie do zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i placu zabaw
  • Udział w wycieczce edukacyjnej do Młyna Gąsiorowo: „Mazowiecka wieś”
  • Zabawy integracyjne z okazji Dnia Przyjaciela
  • Rozwijanie mowy i myślenia
  • Ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej wyrazów
  • Rozwijanie umiejętności liczenia
  • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
  • Poznawanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych podczas zabawy piaskiem
  • Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Piłka Oli”
  • Zabawy rytmiczne do piosenki z zastosowaniem piłek

  TYDZIEŃ III OWOCE LATA
  • Rozpoznawanie i nazywanie sezonowych owoców
  • Poznawanie wartości odżywczych owoców
  • Zachęcanie do spożywania owoców zamiast słodyczy
  • Słuchanie ciekawostek na temat owoców, poznanie cyklu rozwojowego truskawki
  • Udział w zajęciach kulinarnych „Owocowe szaszłyki”
  • Porównywanie wielkości i kształtu owoców
  • Rozwijanie umiejętności liczenia, kształtowanie umiejętności kodowania
  • Doskonalenie nazywania kolorów
  • Ćwiczenia w zbiorowym i indywidualnym śpiewie piosenki „Jagódki”
  • Rozwiązywanie zagadek na temat owoców

  TYDZIEŃ IV NADCHODZĄ WAKACJE
  • Poznawanie zasad bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku
  • Poznawanie miejsc letniego wypoczynku: morze, góry, jeziora
  • Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków lokomocji
  • Rozwiązywanie zagadek o środkach lokomocji
  • Udział w zabawach z okazji Dnia Smerfa
  • Zabawy dźwiękonaśladowcze(odgłosy pojazdów)
  • Kształtowanie znajomości numerów alarmowych
  • Zapoznanie z praca ratownika górskiego i wodnego
  • Nauka słów i melodii piosenki „Wakacyjna wyliczanka”
  • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zajęć plastycznych o tematyce wakacyjnej
  • Wdrażanie do przestrzegania grupowych zasad

  TYDZIEŃ V POGODA NA LETNIE PODRÓŻE
  • Kształtowanie umiejętności dostosowywania ubrań do warunków pogodowych i pory roku
  • Kształtowanie znajomości pór roku
  • Określanie cech letniej pogody
  • Rozwijanie słownictwa dzieci
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych w zakresie malowania farbami
  • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
  • Układanie sekwencji rytmicznych według wzoru
  • Udział w zawodach sportowych na placu zabaw: „ Letnia olimpiada sportowa”
  • Promowanie aktywności ruchowej
  • Rozwijanie sprawności małej i dużej motoryki