Grupa IV Pszczółki

Liczba odwiedzających: 2995

Wychowawcy grupy:

 • Anna Przygoda
 • Anna Dąbrowska

  adres e-mail: pszczolki@przedszkolechotomow.pl

  Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC


  TYDZIEŃ PIERWSZY: ŚWIĘTO DZIECI
  1. Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw.
  2. Wyjaśnienie pojęcia prawo.
  3. Wdrażanie do nazywania swoich uczuć.
  4. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi dzieci z różnych krajów.
  5. Poszanowanie i respektowanie odmienności innych.
  6. Rozwijanie sprawności fizycznej i motoryki małej.
  7. Kształtowanie w umyśle dziecka pojęcia miary długości.
  8. Kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

  TYDZIEŃ DRUGI: WYCIECZKA DO ZOO
  1. Zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi, ich wyglądem oraz sposobem odżywiania.
  2. Poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących na dnie oceanów.
  3. Rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.
  4. Rozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt.
  5. Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta mają swoje prawa.
  6. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
  7. Rozwijanie inwencji twórczej.
  8. Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności wycinania nożyczkami.
  9. Kształtowanie pojęć matematycznych – przeliczanie elementów w zbiorze, nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań.

  TYDZIEŃ TRZECI: CZYM PODRÓŻUJEMY?
  1. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych środków transportu.
  2. Grupowanie pojazdów na lądowe, powietrzne i wodne.
  3. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
  4. Przybliżenie dzieciom historii wybranych środków lokomocji, prezentacja od najstarszych modeli do najbardziej nowoczesnych.
  5. Omówienie pracy pilota i stewardessy oraz maszynisty i konduktora oraz kapitana i marynarza.
  6. Rozwijanie koordynacji i wyobraźni ruchowej.
  7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
  8. Rozwijanie motoryki małej – składanie papieru wg wzoru (technika origami).

  TYDZIEŃ CZWARTY: LATO
  1. Nazywanie i rozpoznawanie wybranych owoców (truskawki, maliny, porzeczki, wiśnie).
  2. Zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców, wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
  3. Świętowanie Pierwszego Dnia Lata - poznanie cech charakterystycznych lata.
  4. Poznanie stałego, naturalnego występowania następstwa czasu – cykliczność pór roku.
  5. Rozwijanie wiedzy dzieci na temat zjawisk pogodowych. Omówienie sposobu bezpiecznego zachowania w trudnych sytu¬acjach pogodowych.
  6. Obchody Dnia Ojca - uświadomienie roli taty w życiu dziecka.
  7.Rozwijanie umiejętności porównywania obiektów, układanie od najmniejszego do największego.
  8. Rozwijanie inwencji twórczej i motoryki małej.

  TYDZIEŃ PIĄTY: WAKACJE!
  1. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w górach i nad wodą.
  2. Zapoznanie z zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia i ważnymi numerami alarmowymi.
  3. Zapoznanie dzieci z zasadami postępowania w przypadku zgubienia się.
  4. Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
  5. Rozwijanie motoryki dużej i małej.
  6. Doskonalenie zdolności planowania oraz estetycznego wykonania pracy plastycznej.
  7. Kształtowanie pojęć matematycznych (przeliczanie, klasyfikowanie, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni).
  8. Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej.