Grupa VIII Jeżyki

Liczba odwiedzających: 2459

Wychowawcy grupy:

 • Patrycja Leszczyńska
 • Sylwia Krzyczkowska

  Adres e-mail: jezyki@przedszkolechotomow.pl

  Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ


  TYDZIEŃ PIERWSZY: POZNAJEMY ZAWÓD STRAŻAKA
  W tym tygodniu Jeżyki będą zapoznawane z zawodem i pracą strażaka. Celem tematu kompleksowego jest ukazanie dzieciom przydatności wykonywania tego zawodu oraz budzenie szacunku dla pracy strażaków. Przy okazji dzieci przypomną sobie numer alarmowy do straży pożarnej. Będziemy też rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowe podczas układania historyjki obrazkowej. Dzieci poznają zapis graficzny cyfry 0.

  TYDZIEŃ DRUGI : MAJOWA ŁĄKA
  W kolejnym tygodniu Jeżyki poszerzą swoje wiadomości o łące i jej mieszkańcach. Poznają etapy rozwoju motyla. Celem tematu kompleksowego jest m.in. uświadamianie dzieciom potrzeby ochrony naszego najbliższego otoczenia, a także uwrażliwienie na otaczający nas świat roślin i zwierząt. Dzieci poznają zapis graficzny wyrazów/nazw owadów tj. „biedronka,”, „mrówka”, „pszczoła”, „osa”, „bąk”, „mucha”. W tym tygodniu będziemy też obchodzili Dzień Niezapominajki. W tym tygodniu dzieci pojada na wycieczkę do gospody Młyn Gąsiorowo.

  TYDZIEŃ TRZECI: DZIKIE ZWIERZĘTA
  W tych dniach dzieci wzbogacą wiadomości na temat dzikich zwierząt. Poznają wybrane gatunki zwierząt egzotycznych (lew, tygrys, małpa, żyrafa, papuga, zebra, słoń itd). Będą rozpoznawały odgłosy zwierząt oraz rozwiązywały zagadki słowne. Zdobędą informacje na temat tego, po co jest zakładane zoo, czy rezerwaty dzikich zwierząt. W tym tygodniu obchodzimy Dzień Pszczół.

  TYDZIEŃ CZWARTY: MOI KOCHANI RODZICE
  W tym tygodniu będziemy dzielili się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Dzieci będą uświadamiane, że istotą relacji rodzinnych jest miłość, przyjaźń, szacunek, wzajemna pomoc i troska. Będziemy rozmawiali nt. obowiązków członków rodziny, wymienimy członków rodziny „bliższej” i „dalszej”, poznamy zwyczaje i tradycje rodzinne.

  TYDZIEŃ PIĄTY: WIOSENNY DESZCZYK
  W tym tygodniu Jeżyki dowiedzą się, jak wielkie znaczenie ma woda w środowisku przyrodniczym. Poznają cykl obiegu wody w przyrodzie. Dzieci będą badały właściwości wody za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu, dotyku. Będą zachęcane do propagowania postaw proekologicznych. W tym tygodniu porozmawiamy o także o zasadach savoir – vivre.