Grupa VII Liski

Liczba odwiedzających: 2521
 
Wychowawcy grupy:

 • Marzena Szulant
 • Aleksandra Rębecka

  Adres e-mail: liski@przedszkolechotomow.pl

  Zajęcia dodatkowe, dyżury z wychowawcami oraz programy realizowane w grupie

  ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

  TYDZIEŃ I DZIECI ŚWIATA:
  • zdobywanie wiedzy na temat życia dzieci z różnych stref klimatycznych (środowisko, rośliny i zwierzęta, ubiór, pokarmy),
  • kształtowanie tolerancji wobec inności,
  • poznanie wyglądu i zabaw dzieci z różnych stron świata,
  • stwarzanie okazji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy,
  • doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru,
  • odtwarzanie układów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych,
  • rozwijanie umiejętności opowiadania historyjki obrazkowej - wiązanie przyczyny i skutku według chronologii wydarzeń.

  TYDZIEŃ II W ZOO:
  • zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych,
  • określanie cech charakterystycznych zwierząt
  • poznanie przeznaczenia ogrodów zoologicznych,
  • rozwijanie umiejętności formułowania opisu w czasie teraźniejszym,
  • ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków,
  • rozwijanie słuchu fonematycznego.

  TYDZIEŃ III W LETNI CZAS- WAKACYJNE WYPRAWY:
  • poszerzanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych zachodzących latem,
  • poznanie sposobów spędzania czasu wolnego latem,
  • utrwalenie wiadomości na temat miejsc letniego wypoczynku i sposobów spędzania wolnego czasu w tych miejscach,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad szanowania przyrody,
  • wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie letnich zabaw,
  • kształtowanie umiejętności wyrażania określonej treści w formie plastycznej.