Opłaty za przedszkole i żywienie

Liczba odwiedzających: 2864
Koszt całodziennego wyżywienia składającego się z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi: 12,48 zł., z czego 4,48 zł. dopłaca Wójt Gminy Jabłonna, pozostałą część, czyli 8 zł. opłaca rodzic/opiekun dziecka.

Opłata za pobyt (stała): w ramach pobytu dziecka i realizacji podstawy programowej godziny 8.00-13.00 są bezpłatne. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi 1 zł. Ewidencji dziecka dokonujemy przy pomocy czytnika systemu i-Przedszkole. Każde dziecko ma przypisaną imienną kartę, którą Państwo będą musieli aktywować.


Opłat dokonujemy na dwa oddzielne rachunki bankowe:

Numer konta: 10 8013 1016 2002 0011 8255 0001 Rachunek budżetowy – opłata za pobyt (naliczany jest z dołu)

Numer konta: 53 8013 1016 2002 0011 8255 0003 Rachunek wydzielonego dochodu – opłata za żywienie (naliczana jest z góry)