Rekrutacja do naszego przedszkola

Liczba odwiedzających: 3009
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Chotomowie rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,
potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola Gminnego w Chotomowie w postaci pisemnego oświadczenia (druk w załączniku) należy złożyć osobiście od 16 do 21 kwietnia 2021r. w godz. 8.00 – 16.00 w tymczasowej siedzibie przedszkola - ulica Kwiatowa 1.
Podczas składania oświadczeń należy zachować ścisły reżim sanitarny.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 26 kwietnia 2021 r. o godz.15.00.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 772 20 02.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Jolanta Smolińska

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych.pdf
 2. Lista dzieci niezakwalifikowanych.pdf
 3. Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola.pdf
 4. Potwierdzenie woli korzystania z przedszkola.docxREKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych.pdf
 2. Dyżury Komisji Rekrutacyjnej 2021-22.pdf
 3. WNIOSEK REKRUTACYJNY DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE ROK SZKOLNY 2021-2022.pdf
 4. Oświadczenie o wielodzietności.pdf
 5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf
 6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola..pdf
 7. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie..pdf
 8. Informacja na temat sposobu obliczania dochodu na osobę w rodzinie kandydata.pdf
 9. Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna- rok szkolny 2021-2022.pdf
 10. Zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna Nr 9 z dnia 22 stycznia 2021 roku.pdf


Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie informuje, że w terminie od 22.02.2021r. do 04.03.2021 r. można złożyć
DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU GMINNYM W CHOTOMOWIE na rok szkolny 2021/2022.
Brak złożonej deklaracji w wyżej wymienionym terminie powoduje utratę miejsca w przedszkolu od 1 września 2021 r.

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)
 2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (docx)