Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 2382
RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE W ROKU 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców - p.Sylwester Machnio 
Zastępca przewodniczącego - p.Grzegorz Szajerka
Skarbnik - p.Iwona Kądzielska-Zysk
Sekretarz - p.Karolina Janowska
Komisja Rewizyjna - p.Marzena Kapica, p.Zuzanna Potaczek

Przewodniczący Rady Rodziców w poszczególnych grupach:
  • Grupa Biedronki - p.Karolina Janowska
  • Grupa Wiewiórki - p.Iwona Kądzielska-Zysk
  • Grupa Sówki - p.Eliza Powierza
  • Grupa Pszczółki - p.Grzegorz Szajerka
  • Grupa Zajączki - p.Katarzyna Sibielska-Woch
  • Grupa Motylki - p.Zuzanna Potaczek
  • Grupa Liski - p.Sylwester Machnio
  • Grupa Jeżyki - p.Marzena Kapica
  • Grupa Rybki - p.Monika Skrzypkowska

Składki na Radę Rodziców można opłacać na konto bankowe:


Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w Chotomowie
ul. Żeligowskiego 27
05-123 Chotomów

Bank Spółdzielczy w Legionowie
Nr rachunku : 92 8013 0006 2001 0013 8699 0001

Tytuł przelewu :
Składka na Radę Rodziców za okres ….
Imię i nazwisko dziecka/Grupa ….Kochani Rodzice,
tak jak co roku mogą Państwo wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka.
Poniżej zamieszczamy ogólne warunki ubezpieczenia oraz ofertę ubezpieczeniową przesłaną przez Radę Rodziców.