Grupa IX Rybki

Liczba odwiedzających: 2450

Wychowawcy grupy:


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Tematyka kompleksowa:
1. Czy można cofnąć czas?
2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?
3. Kto to taki: mama mamy, tata taty?
4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

Zadania:
• zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu,
• odczytywanie godzin na zegarze,
• zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,
• przypomnienie pór roku ,miesięcy i dni tygodnia,
• doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,
• sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach,
• zapoznanie z literą „J” i „j”
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby „8”,
• zapoznanie z pracą leśniczego,
• rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych,
• rozwijanie słownictwa - biernego i czynnego,
• rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań,
• wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem,
• zapoznanie z literą „Y” i „y”
• zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby „9”,
• zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania oraz poprawnego budowania zdań na temat wysłuchanych treści,
• doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni , z wykorzystaniem rekwizytu,
• rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• usprawnianie motoryki dużej,
• rozwijanie sprawności manualnej i plastycznej,
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
• zapoznanie dzieci ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy,
• zapoznanie z zawodem krawcowej i projektanta mody,
• zapoznanie z wybraną tradycją karnawałową – tłusty czwartek, ostatki,
• zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka,
• doskonalenie poczucia rytmu,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• określanie pierwszej ,środkowej i ostatniej głoski w słowie,
• rozwijanie myślenia logicznego,
• wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych.