•  
 • POZNAJEMY AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

  W poniedziałek 8. I .2018r. ,,Sówki’’ gościły w swojej sali mamę oraz siostrę Mikołaja, które tuż przed feriami zgodziły się opowiedzieć dzieciom o różnych możliwościach aktywnego wypoczynku. Dzieci z uwagą słuchały ciekawostek na temat omawianych dyscyplin sportowych, zadawały pytania i z ochotą oglądały przyniesiony do przedszkola sprzęt min.: narty , narty biegowe, piłkę do rugby, skafander do nurkowania i inne. Mama Mikołaja przypomniała dzieciom o zaletach aktywnego wypoczynku. 

        Serdecznie dziękujemy mamie Mikołaja za to, że chciała podzielić się z dziećmi swoim hobby.

   

 • ZALECENIA DOTYCZĄCE WYJŚĆ W PRZYPADKU ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA

  Na terenie Przedszkola Gminnego w Chotomowie realizowane są zalecenia dotyczące ograniczania zajęć i aktywności na zewnątrz budynków w przypadku złej jakości powietrza. Przedszkolaki nie wychodzą na spacery. Unikamy długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń. Wychowawcy przedszkolni mają obowiązek codziennej konsultacji planowanych wyjść na zewnątrz budynku z dyrektorem lub wicedyrektorem przedszkola.

  Zastosowaliśmy się do ostrzeżeń I stopnia o złej jakości powietrza w województwie mazowieckim przesłanych do placówek oświatowych przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna.

  Jednocześnie Dyrektor lub Wicedyrektor stale śledzi stan powietrza poprzez stronę http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz https://sojp.wios.warszawa.pl/

  W czwartek, tj. 11.01.2018r. przeprowadzono  w każdej grupie przedszkolnej zajęcia mające na celu zwiększenie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, zarówno w wyniku kampanii edukacyjnej Wojewody Mazowieckiego „Odetchnij! Czyste mazowieckie” (pokazanie spotu edukacyjnego), jak również bieżącego wyjaśniania dzieciom braku wyjścia na powietrze. Mamy nadzieję, iż zajęcia takie zwiększą świadomość dzieci i rodziców, do podejmowania codziennych działań na rzecz walki z zanieczyszczeniami powietrza.

  Dyrektor Przedszkola Gminnego w Chotomowie

  Monika Bagińska