•  
 • KARTA DUŻEJ RODZINY

  KARTA DUŻEJ RODZINY

  Rodzice dzieci, posiadających Kartę Dużej Rodziny 3+ Gminy Jabłonna mogą skorzystać z ulgi w opłacie               za pobyt. W tym celu proszeni są o złożenie podania do Dyrektora Przedszkola w Chotomowie. Przyznanie ulgi następuje od pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca po dniu złożenia podania.

  UWAGA!

  Rodzice dzieci, którzy korzystali  z ulgi w poprzednim roku szkolnym muszą również złożyć stosowne  podanie.

   

 • OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECI

  OPŁATA ZA ŻYWIENIE DLA DZIECI

  1. Lokalizacja: Przedszkole Gminne w Chotomowie, ul. Kwiatowa 1,                        05-123 Chotomów

  Koszt całodziennego wyżywienia składającego się z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi:      

  13,00 zł,  z czego      

       4,50 zł. dopłaca Wójt Gminy Jabłonna, pozostałą część, czyli 

       8,50 zł. opłaca rodzic / opiekun dziecka

  Koszt całodziennego wyżywienia składającego z dwóch posiłków (śniadanie, obiad) wynosi:

  11,13 zł,  z czego

           4,50 zł. dopłaca Wójt Gminy Jabłonna, pozostałą część, czyli 

           6,63 zł. opłaca rodzic / opiekun dziecka

  2. Lokalizacja: Przedszkole Gminne w Chotomowie, ul. Partyzantów 23,                    05-123 Chotomów (budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego )

  Koszt całodziennego wyżywienia składającego się z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi: 

  14,47 zł,  z  czego  

            4,50 zł. dopłaca Wójt Gminy Jabłonna, pozostałą część, czyli

            9,97 zł. opłaca rodzic / opiekun dziecka

  Koszt całodziennego wyżywienia składającego z dwóch posiłków (śniadanie, obiad) wynosi:

  13,82 zł,   z  czego

          4,50 zł. dopłaca Wójt Gminy Jabłonna, pozostałą część, czyli 

          9,32 zł. opłaca rodzic / opiekun dziecka